Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beläggningsgrad i personbil och kollektivtrafik

Indikatorer

Personbil

IndikatorN.B3.E.1 Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil.

Kollektivtrafik

IndikatorN.B3.E.2 Genomsnittlig andel upptagna sittplatser i offentligt subventionerad kollektivtrafik (%)
Delmål N.B3.E
Uppdaterad: 2020-11-29