Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilpooler

Indikatorer

Bilpoolsbilar

IndikatorN.B3.H.1 Uppskattat sammanlagt antal bilar i de större svenska bilpoolerna

Medlemmar/användare

IndikatorN.B3.H.2 Uppskattat sammanlagt antal medlemmar eller användare i de större svenska bilpoolerna

Bokningar

IndikatorN.B3.H.3 Uppskattat sammanlagt antal bokningar i de större svenska bilpoolerna
Delmål N.B3.H
Uppdaterad: 2019-05-10