Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förnybar diesel HVO relativt bensin

Antalet publika tankstationer med förnybar diesel HVO/XTL som procent av antalet stationer med bensin 95 oktan
Datakälla: Miljöfordon Sverige: appen Tanka Grönt

Kommentar

Med HVO/XTL menar vi 100 procent ren förnybar diesel av typen Hydrerad vegetabilisk olja (HVO), eller mer alllmänt förnybar diesel som uppfyller samma standard EN15940 oavsett råvaror och tillverkningsmetod (XTL).

Denna indikator besvarar frågan hur väl utbyggd indrastrukturen för att tanka HVO/XTL är jämfört med infrastrukturen för att tanka bensin. Vi gör motsvarande analys för övriga alternativa drivmedel.

Ytterligare ett sätt att värdera utbyggnaden av infrastrukturen för HVO/XTL är att beräkna antalet publika tankstationer för HVO/XTL per kvadratmil. Denna indikator är ett svar på frågan hur långt jag i genomsnitt måste åka för att hitta en sådan station i min kommun. Ett alltför lågt värde begränsar möjligheten att resa obekymrat på förnybar diesel i eller genom kommunen.

Analys
Det finns relativt god möjlighet att tanka HVO/XTL i stora delar av Sverige, med vissa vita fläckar i Norrlands inland. Utbyggnaden av infrastrukturen för tankning har gått snabbt de senaste fem åren. Se kartfunktionen.

Övriga kommentarer
Uppgifterna gäller vid utgången av det angivna året.

Antalet HVO/XTL-stationer på nationell nivå redovisas i indikator B2H. Observera att en annan datakälla används för denna nationella statistik, vilket gör att data i den nationella indikatorn kan skilja sig från aggregerade data i denna kommunala indikator.

Indikator K.H.B2.H.4.2
Uppdaterad: 2022-02-17