Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Index

Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de två mål vi ställt upp.

Indikatorer

Måluppfyllelse för transportsektorns klimatpåverkan (H0_KH)

IndikatorK.H.H.0 Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010
Delområde K.H.H
Uppdaterad: 2024-04-12