Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förnybar diesel HVO/XTL

Riket

Indikatorer

Antal HVO-stationer

IndikatorK.H.B2.H.4.1 Antal publika tankstationer med förnybar diesel HVO/XTL per kvadratmil

Förnybar diesel HVO relativt bensin

IndikatorK.H.B2.H.4.2 Antalet publika tankstationer med förnybar diesel HVO/XTL som procent av antalet stationer med bensin 95 oktan
Delmål K.H.B2.H.4
Uppdaterad: 2022-02-17