Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tillgång till alternativa drivmedel

Delmål

Biodiesel FAME

DelmålK.H.B2.H.3

El

DelmålK.H.B2.H.1

Etanol E85

DelmålK.H.B2.H.2

Fordonsgas

DelmålK.H.B2.H.5

Förnybar diesel HVO/XTL

DelmålK.H.B2.H.4

Vätgas

DelmålK.H.B2.H.6
Delmål K.H.B2.H
Uppdaterad: 2024-01-20