Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Vätgas

Riket

Indikatorer

Antal vätgasstationer

IndikatorK.H.B2.H.6.1 Antal vätgasstationer per kvadratmil

Vätgas relativt bensin

IndikatorK.H.B2.H.6.2 Antal vätgasstationer som procent av antalet tankstationer med bensin 95 oktan
Delmål K.H.B2.H.6
Uppdaterad: 2022-02-16