Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Medborgarnöjdhet med lokal och regional kollektivtrafik

Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med lokal och regional kollektivtrafik enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)
Datakälla: SCB: Medborgarundersökningen
Indikator K.H.B3.K.1
Uppdaterad: 2019-10-21