Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förnybar andel i elen

Genomsnittlig procentuell andel förnybar el. Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmix motsvarar den el som inte sålts som miljömärkt.
Datakälla: Svensk Energi: Vägledning angående ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen: residualelens klimatpåverkan, Energimarknadsinspektionen: Personlig kommunikation

Kommentar

Om man som svensk elkonsument inte gör något aktivt miljöval blir den förnybara andelen el densamma som den förnybara andelen hos residualmixen. Det är åtminstone på detta sätt Energimarknadsinspektionen kräver att elhandlarna ska redovisa förnybar andel till sina kunder. Den förnybara andelen hos Nordisk mix motsvarar den förnybara andelen av all den el som konsumeras i Sverige, enligt Energimarknadsinspektionens synsätt.
Indikator N.B2.E.4
Uppdaterad: 2019-07-15