Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal påfyllnadsplatser för fordonsgas

Antal publika påfyllnadsplatser för fordonsgas
Datakälla: Energigas Sverige, SCB

Kommentar

Mer detaljerad information om tankställen för fordonsgas i Sverige hittar du hos Energigas Sverige.
Indikator N.B2.H.2
Uppdaterad: 2019-02-19