Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Riket
Delmål K.H.K
Uppdaterad: 2017-11-30