Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.
Riket
Delmål K.H.K
Uppdaterad: 2018-08-03