Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Bilen

Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Delmål

Indikatorer

Antal nyregistrerade fordon (B1B_KH)

Indikator K.H.B1.B

Antal nyregistrerade personbilar per 1 000 kommuninvånare

Andel fossiloberoende fordon (B1C_KH)

Indikator K.H.B1.C

Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart

Andel fossiloberoende nya fordon (B1D_KH)

Indikator K.H.B1.D

Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan drivas förnybart

Genomsnittliga koldioxidutsläpp hos fordon (B1M_KH)

Indikator K.H.B1.M

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos alla personbilar i trafik (g CO2/km)

Indikatorer

Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp (B1I_KH)

Indikator K.H.B1.I

Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Andel nya fordon som kan köras med nollutsläpp (B1J_KH)

Indikator K.H.B1.J

Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Delmål K.H.B1
Uppdaterad: 2018-04-14