Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Bränslet

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Indikatorer

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (B2B_KH)

IndikatorK.H.B2.B Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används.
Delmål K.H.B2
Uppdaterad: 2018-09-23