Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Indikatorer

Resesträcka i personbil (B3A_KH)

IndikatorK.H.B3.A Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita)

Beläggningsgrad i kollektivtrafiken (B3E_KH)

IndikatorK.H.B3.E Genomsnittlig andel upptagna sittplatser i offentligt subventionerad kollektivtrafik (%)

Bilpooler (B3H_KH)

IndikatorK.H.B3.H Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?
Delmål K.H.B3
Uppdaterad: 2018-11-12