Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Indikatorer

Resesträcka i personbil (B3A_KH)

Indikator K.H.B3.A

Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita)

Bilpooler (B3H_KH)

Indikator K.H.B3.H

Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?

Delmål K.H.B3
Uppdaterad: 2018-05-15