Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Index

Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de två mål vi ställt upp.

Riket
Delmål K.H.H
Uppdaterad: 2018-05-08