Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används.
Mätområde Datum Värde (%)
Robertsfors 2007 25,1
Robertsfors 2008 9,2
Robertsfors 2010 5,4
Robertsfors 2011 6,4
Robertsfors 2012 4,9
Robertsfors 2013 5,9
Robertsfors 2014 6,1
Robertsfors 2015 7,6
Robertsfors 2016 34,3
Robertsfors 2017 48,6
Robertsfors 2018 52,7
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas

Kommentar

Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För kommuner gäller siffrorna länstrafiken i det län som kommunen tillhör. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.
Indikator K.H.B2.B
Uppdaterad: 2019-04-30