Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Marknadsandel för kollektivtrafiken (H6)

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen har lanserat målet att 40 procent av de motoriserade resorna på land ska ske med kollektivtrafik senast år 2030. Här presenteras utvecklingen mot detta mål med utgångspunkt i basåret 2010.

Indikatorer

Måluppfyllelse (H6)

IndikatorN.H.6.1 Procentuell uppfyllelse av målet att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka från 24 % år 2010 till 40 % år 2030.

Marknadsandel (H6A)

IndikatorN.H.6.2 Den procentuella andelen resor med kollektivtrafik bland alla landbaserade motoriserade resor
Delmål N.H.6
Uppdaterad: 2022-09-13