Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fordon som kan köras med nollutsläpp

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon
Delmål N.B1.I
Uppdaterad: 2024-03-23