Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel persontransporter med gång eller cykel

Indikatorer

Andel resesträcka

IndikatorN.B3.B.1 Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med gång eller cykel

Andel resor

IndikatorN.B3.B.2 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är gång eller cykel
Delmål N.B3.B
Uppdaterad: 2024-06-14