Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Resesträckor i kollektivtrafiken

Inspirerade av Svensk kollektivtrafiks så kallade fördubblingsmål formulerar vi målet att resesträckan per person i kollektivtrafiken ska fördubblas mellan åren 2010 och 2030.

Riket
Referensutveckling

Indikatorer

Måluppfyllelse (H4)

Indikator N.H.4.0

Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik till år 2030 jämfört med år 2010

Resesträcka (H4A)

Indikator N.H.4.A

Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)

Delmål N.H.4
Uppdaterad: 2018-04-11