Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos fordonsgas

Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld fordonsgas och biogas (g CO2ekv/MJ)
Datakälla: Energimyndigheten: Hållbara biodrivmedel och biobränslen, Drivmedel och biobränslen

Kommentar

Klimatpåverkan hos fordonsgas avser gas med Sverigemedelvärdet av andelen biogas.

Siffrorna för biogas gäller all biogas såld som drivmedel i Sverige oavsett hur den blandas i olika drivmedelskvaliteter.

Indikator N.B2.D.2
Uppdaterad: 2019-07-31