Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittligt antal personer i varje fordon

Indikatorer

Personbil

Indikator N.B3.E.1

Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil.

Buss

Indikator N.B3.E.2

Genomsnittligt antal personer som färdas i samma buss.

Delmål N.B3.E
Uppdaterad: 2017-09-14