Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittligt antal personer i varje fordon

Indikatorer

Personbil

IndikatorN.B3.E.1 Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil.

Buss

IndikatorN.B3.E.2 Genomsnittligt antal personer som färdas i samma buss.
Delmål N.B3.E
Uppdaterad: 2018-08-25