Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor vid pendlings- och arbetsresor

Resesträckor per person och dag med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor (km)
Datakälla: Trafikanalys: Nationella resvaneundersökningen
Indikator N.B3.L.2
Uppdaterad: 2017-09-02