Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal tunga lastbilar i trafik

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2018, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.
Indikator K.H.B1.A.3
Uppdaterad: 2019-03-16