Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel nya lätta lastbilar som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon

Indikator N.B1.J.2
Uppdaterad: 2017-04-12