Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Mängd godstransporter i olika transportslag

Indikatorer

Vägtrafik

IndikatorN.B3.M.1 Godstransportarbete per capita på svenska vägar (1 000 tonkm/capita)

Godstransporter i Sverige

IndikatorN.B3.M.2 Godstransportarbete i Sverige per capita i olika transportslag (1 000 tonkm/capita)

Godstransporter i Sverige - Fördelning

IndikatorN.B3.M.3 Procentuella andelar av godstransportarbetet i Sverige i olika transportslag
Delmål N.B3.M
Uppdaterad: 2018-11-12