Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt persontransportarbete per fordon

Indikatorer

Personbil

IndikatorN.B3.F.1 Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje personbil (1 000 km/fordon)

Buss

IndikatorN.B3.F.2 Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje buss (1 000 km/fordon)
Delmål N.B3.F
Uppdaterad: 2018-08-25