Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel invånare med körkort

Indikatorer

Invånare över 18 år

Indikator N.B3.I.1

Procentuell andel invånare i Sverige över 18 år som har körkort för personbil

Invånare 18-24 år

Indikator N.B3.I.2

Procentuell andel unga invånare i Sverige (18-24 år) som har körkort för personbil

Delmål N.B3.I
Uppdaterad: 2018-03-13