Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel invånare med körkort

Indikatorer

Invånare över 18 år

IndikatorN.B3.I.1 Procentuell andel invånare i Sverige över 18 år som har körkort för personbil

Invånare 18-24 år

IndikatorN.B3.I.2 Procentuell andel unga invånare i Sverige (18-24 år) som har körkort för personbil
Delmål N.B3.I
Uppdaterad: 2018-03-13