Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Delmål

Fordonspooler (B3H_KV)

DelmålK.V.B3.H

Indikatorer

Sparsam körning (B3T_KV)

IndikatorK.V.B3.T Fråga: Har kommunen genomfört systematisk utbildning i sparsam körning det senaste året, eller genomfört ett uppföljningsprogram?

Reseersättning (B3U_KV)

IndikatorK.V.B3.U Fråga: Är det möjligt att få reseersättning då privat bil används i tjänsten, eller beviljas sådan bara i undantagsfall?

Förmånsbilar (B3V_KV)

IndikatorK.V.B3.V Fråga: Har några anställda i kommun eller kommunala bolag tillgång till förmånsbil?

Tjänstecyklar (B3W_KV)

IndikatorK.V.B3.W Fråga: Erbjuder kommunen förmånscyklar eller tjänstecyklar som också kan användas privat?
Delmål K.V.B3
Uppdaterad: 2019-10-17