Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Bilen

Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Delmål K.V.B1
Uppdaterad: 2017-10-14