Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Bränslet

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Indikatorer

Andel förnybara drivmedel (B2A_KV)

Indikator K.V.B2.A

Den procentuella andelen förnybar drivmedelsenergi som används av personbilar och lätta lastbilar i kommunal verksamhet

Delmål K.V.B2
Uppdaterad: 2017-09-14