Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende kommunala personbilar

Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Vissa personbilstillverkare godkänner att deras nyare dieselbilar körs på ren HVO. Ännu så länge är det dock svårt att som privatbilist hitta information om HVO-tankställen, och bara på några få av dem går det att tanka en personbil (se här). Därför väntar vi med att kalla dessa dieselbilar fossiloberoende. Det finns inga personbilar som är typgodkända för att köras på RME, och antalet tanställen är färre än 50. I dagsläget räknar vi därför ej några dieselbilar som fossiloberoende.

Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de personbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som är fossiloberoende. Detta värde kan jämföras med den procentuella andelen fossiloberoende personbilar i Sverige som visas i indikator B1C.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.C.1
Uppdaterad: 2019-10-30