Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende fordon i trafik

Riket

Indikatorer

Personbilar

IndikatorK.V.B1.C.1 Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart

Lätta lastbilar

IndikatorK.V.B1.C.2 Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart
Delmål K.V.B1.C
Uppdaterad: 2024-07-23