Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel pendlingsresor med kollektivtrafik

Procentuell andel av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med kollektivtrafik
Kommun Senaste värdet (%) Datum
Lund  45 2018
Nacka  39 2018
Huddinge  38 2017
Botkyrka  35 2017
Danderyd  35 2017
Järfälla  31 2018
Ystad  30 2014
Lycksele  25 2014
Upplands Väsby  23 2014
Helsingborg  20,7 2014
Mölndal  19 2018
Sigtuna  19 2016
Jönköping  18 2016
Lidköping  15 2014
Lilla Edet  15 2014
Trosa  15 2014
Oskarshamn  14 2016
Nordanstig  14 2014
Kävlinge  14 2018
Kumla  13 2018
Karlskrona  13 2017
Gävle  11,5 2018
Linköping  11 2016
Ånge  11 2016
Umeå  11 2014
Kalmar  10 2016
Alingsås  9 2016
Sollefteå  8 2014
Timrå  6 2018
Strängnäs  5 2016
Karlstad  5 2017
Torsås  4 2014
Västervik  4 2014
Nybro  3 2014
Katrineholm  3 2016
Tanum  0 2018
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Jämförelser mellan kommunerna bör göras med stor försiktighet, dels därför att de har olika förutsättningar med olika stor tillgång till kollektivtrafik, dels därför att deras resvaneundersökningar kan ha formulerats på olika sätt med olika avgränsningar.

I sina enkätsvar till Gröna Bilister har vissa kommuner kommenterat de resvaneundersökningar som ligger till grund för denna indikator. Dessa kommentarer kan laddas ned i denna excelfil. De ger ytterligare information om de siffror som visas här.

Motsvarande uppgifter för alla kommuninvånare visas i indikator B3L_KH.

Liknande uppgifter för riket som helhet visas i indikator B3L.

Indikator K.V.B3.L.1.3
Uppdaterad: 2019-01-10