Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resvanor vid pendling och tjänsteresor

Riket
Delmål K.V.B3.L
Uppdaterad: 2023-11-19