Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fördelning av antalet pendlingsresor med olika färdmedel

Procentuella andelar av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med olika färdmedel
Riket

Indikatorer

Gång eller cykel

IndikatorK.V.B3.L.1.1 Procentuell andel av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med gång eller cykel

Bil

IndikatorK.V.B3.L.1.2 Procentuell andel av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med bil

Kollektivtrafik

IndikatorK.V.B3.L.1.3 Procentuell andel av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med kollektivtrafik
Delmål K.V.B3.L.1
Uppdaterad: 2023-11-19