Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel pendlingsresor med gång eller cykel

Procentuell andel av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med gång eller cykel
Kommun Senaste värdet (%) Datum
Umeå  53,5 2014
Karlstad  53 2017
Katrineholm  43 2016
Gävle  43 2018
Västervik  42 2014
Linköping  39 2016
Nybro  36 2014
Alingsås  35 2016
Helsingborg  34,2 2014
Järfälla  34 2018
Lund  33 2018
Strängnäs  32 2016
Upplands Väsby  32 2014
Jönköping  29 2016
Kumla  29 2018
Nacka  27 2018
Ånge  27 2014
Karlskrona  24 2017
Kävlinge  23 2018
Mölndal  23 2018
Tanum  20 2018
Timrå  20 2018
Botkyrka  17 2017
Kalmar  10 2016
Lilla Edet  7 2014
Danderyd  6 2017
Huddinge  6 2017
Oskarshamn  6 2016
Trosa  5 2014
Lidköping  5 2014
Lycksele  5 2014
Sigtuna  4 2016
Sollefteå  2 2014
Torsås  1 2014
Nordanstig  0 2014
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Jämförelser mellan kommunerna bör göras med stor försiktighet, dels därför att de har olika förutsättningar med olika stor tillgång till kollektivtrafik, dels därför att deras resvaneundersökningar kan ha formulerats på olika sätt med olika avgränsningar.

I sina enkätsvar till Gröna Bilister har vissa kommuner kommenterat de resvaneundersökningar som ligger till grund för denna indikator. Dessa kommentarer kan laddas ned i denna excelfil. De ger ytterligare information om de siffror som visas här.

Motsvarande uppgifter för alla kommuninvånare visas i indikator B3L_KH.

Liknande uppgifter för riket som helhet visas i indikator B3L.

Indikator K.V.B3.L.1.1
Uppdaterad: 2019-01-10