Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel pendlingsresor med bil

Procentuell andel av de kommunanställdas pendlingsresor som sker med bil
Kommun Senaste värdet (%) Datum
Torsås  95 2014
Sollefteå  90 2014
Nordanstig  86 2014
Kalmar  81 2016
Oskarshamn  80 2016
Tanum  80 2018
Trosa  80 2014
Lilla Edet  78 2014
Timrå  74 2018
Ånge  73 2014
Lycksele  70 2014
Sigtuna  67 2016
Strängnäs  63 2016
Kävlinge  63 2018
Karlskrona  63 2017
Nybro  61 2014
Ystad  60 2014
Kumla  58 2018
Danderyd  58 2017
Alingsås  54 2016
Huddinge  54 2017
Katrineholm  54 2016
Västervik  54 2014
Jönköping  52 2016
Mölndal  51 2018
Nacka  50 2018
Linköping  49 2016
Botkyrka  48 2017
Järfälla  46 2018
Upplands Väsby  45 2014
Helsingborg  43,9 2014
Gävle  43 2018
Karlstad  42 2017
Umeå  35 2014
Lund  23 2018
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Jämförelser mellan kommunerna bör göras med stor försiktighet, dels därför att de har olika förutsättningar med olika stor tillgång till kollektivtrafik, dels därför att deras resvaneundersökningar kan ha formulerats på olika sätt med olika avgränsningar.

I sina enkätsvar till Gröna Bilister har vissa kommuner kommenterat de resvaneundersökningar som ligger till grund för denna indikator. Dessa kommentarer kan laddas ned i denna excelfil. De ger ytterligare information om de siffror som visas här.

Motsvarande uppgifter för alla kommuninvånare visas i indikator B3L_KH.

Liknande uppgifter för riket som helhet visas i indikator B3L.

Indikator K.V.B3.L.1.2
Uppdaterad: 2019-10-17