Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal tunga lastbilar i trafik

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2021, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Analys
Fram till år 2013 gick det att ana en svag trend att antalet lastbilar i trafik per capita minskade, men sedan dess har antalet förblivit i det närmaste konstant. Denna utveckling speglas av utvecklingen hos körsträckan i tunga lastbilar per capita på svenska vägar. (Den senare indikatorn tar även hänsyn till de utländska lastbilar som körs i Sverige.)

Det är värt att noterna att antalet körda mil med riktigt tunga lastbilar (över 26 ton) har ökat successivt under en lång följd av år, medan körsträckan i lättare tunga lastbilar (3,5 - 26 ton) minskar. Tyngre lastbilar har högre lastkapacitet, men trots detta har inte godstransportarbetet eller lastningsgraden ökat märkbart. Det verkar som om lastbilarna i Sverige används alltmer ineffektivt. Detta kan ha att göra med den snabba ökningen av e-handeln. Kanske har logistiken inte hunnit optimeras för att hantera de nya godstransportmönstren, men det är ingenting vi vågar säga säkert.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.

Indikator K.H.B1.A.3
Uppdaterad: 2022-03-01