Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal tunga lastbilar i trafik

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare
Mätområde Datum Värde (Antal/1 000 inv)
Eksjö 2007 9,49
Eksjö 2008 9,50
Eksjö 2009 9,54
Eksjö 2010 9,42
Eksjö 2011 10,18
Eksjö 2012 8,61
Eksjö 2013 8,62
Eksjö 2014 8,49
Eksjö 2015 8,52
Eksjö 2016 8,29
Eksjö 2017 7,69
Eksjö 2018 8,04
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2018, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.
Indikator K.H.B1.A.3
Uppdaterad: 2019-03-16