Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos lätta lastbilar i kommunal verksamhet (g CO2/km)
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.H.2
Uppdaterad: 2023-09-24