Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende fordon i trafik

Riket
Helsingborg
Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 25 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet. I dagsläget (2015) gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, biodiesel och el. Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.
Delmål K.V.B1.C
Uppdaterad: 2019-10-30