Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel tjänsteresor med gång eller cykel

Procentuell andel av de kommunanställdas tjänsteresor som sker med gång eller cykel
Kommun Senaste värdet (%) Datum
Lund  47,0 2017
Växjö  46,0 2022
Ängelholm  43,0 2022
Örebro  40,0 2022
Varberg  32,0 2022
Skurup  31,0 2022
Järfälla  30,0 2022
Katrineholm  30,0 2022
Kristianstad  30,0 2022
Karlstad  26,0 2022
Nynäshamn  22,0 2022
Boden  21,0 2022
Enköping  20,0 2022
Gävle  19,5 2017
Mölndal  19,0 2022
Piteå  15,0 2022
Botkyrka  12,0 2022
Borlänge  10,0 2022
Lerum  10,0 2022
Hässleholm  10,0 2022
Mellerud  10,0 2022
Tranås  10,0 2022
Västervik  8,0 2022
Danderyd  6,0 2022
Lidköping  5,4 2022
Huddinge  5,0 2022
Karlskoga  5,0 2022
Vaggeryd  5,0 2022
Sandviken  4,0 2022
Gotland  4,0 2022
Eskilstuna  3,0 2022
Eksjö  3,0 2022
Karlskrona  3,0 2017
Tyresö  3,0 2022
Ale  1,7 2022
Ockelbo  1,0 2022
Ånge  0,0 2014
Härjedalen  0,0 2022
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Jämförelser mellan kommunerna bör göras med stor försiktighet, dels därför att de har olika förutsättningar med olika stor tillgång till kollektivtrafik, dels därför att deras resvaneundersökningar kan ha formulerats på olika sätt med olika avgränsningar.

Årtalet som anges motsvarar det år enkätsvaret gavs, ej det år resvaneundersökningen genomfördes.

Motsvarande uppgifter för alla kommuninvånare visas i indikator B3L_KH.

Liknande uppgifter för riket som helhet visas i indikator B3L.

Indikator K.V.B3.L.2.1
Uppdaterad: 2022-05-13