Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från olika fordonstyper

Riket

Indikatorer

Personbilar

IndikatorK.H.K.4.1 Växthusgasutsläpp per capita från personbilstrafiken (Ton CO2ekv/capita)

Lätta lastbilar

IndikatorK.H.K.4.2 Växthusgasutsläpp per capita från trafiken av lätta lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Tunga lastbilar

IndikatorK.H.K.4.3 Växthusgasutsläpp per capita från trafiken av tunga lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Bussar

IndikatorK.H.K.4.4 Växthusgasutsläpp per capita från busstrafiken (Ton CO2ekv/capita)
Delmål K.H.K.4
Uppdaterad: 2021-12-18