Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i nya personbilar

Det fossila fotavtrycket från våra personbilar minskar om de blir energieffektivare (Bilen), körs med högre andel förnybara drivmedel (Bränslet), och körs kortare sträckor (Beteendet). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi våra personbilar skulle använda om de alla vore nya. Målet (H2) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030. Detta mål är förmodligen lättare att nå än motsvarande mål för vägtrafiken som helhet (H1).

Vi jämför utvecklingen hos de tre faktorerna (H2A, H2B och H2C) med en referensutveckling då de bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2).

Riket
Referensutveckling

Indikatorer

Måluppfyllelse (H2_KH)

IndikatorK.H.H.2.0 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som våra personbilar skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010.

Bilen: Energieffektivitet (H2A_KH)

IndikatorK.H.H.2.A Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos en nyregistrerad personbil (kWh/100 km)

Bränslet: Förnybarhet (H2B_KH)

IndikatorK.H.H.2.B Procentuell andel förnybar drivmedelsenergi i vägtrafiken

Beteendet: Körsträcka (H2C_KH)

IndikatorK.H.H.2.C Genomsnittlig körsträcka i personbil per capita (mil/capita)
Delmål K.H.H.2
Uppdaterad: 2024-04-28