Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal personbilar i trafik

Antal personbilar i trafik per 1 000 invånare
Mätområde Datum Värde (Antal/1 000 inv)
Eksjö 2006 488,8
Eksjö 2007 498,0
Eksjö 2008 498,9
Eksjö 2009 502,1
Eksjö 2010 508,7
Eksjö 2011 512,6
Eksjö 2012 515,8
Eksjö 2013 512,5
Eksjö 2014 519,7
Eksjö 2015 517,3
Eksjö 2016 523,4
Eksjö 2017 571,4
Eksjö 2018 566,3
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2018, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.
Indikator K.H.B1.A.1
Uppdaterad: 2020-04-02