Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel personbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2023, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon/vätgasfordon.

Analys
Andelen nollutsläppsbilar som rullar på våra vägar bestäms i första hand av hur många nya sådana bilar som säljs. Denna nybilsförsäljning analyseras i indikator B1J.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.

Antalet personbilarna som kan köras med nollutsläpp delas upp i elbilar och laddhybrider i indikator B1E.

I indikator B1C visas andelen fossiloberoende personbilar, vilka utöver elbilar och laddhybrider också innefattar personbilar som kan köras på biodrivmedel.

Andelen nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp visas i indikator B1J.

Indikator K.H.B1.I
Uppdaterad: 2024-03-23