Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång- och cykelvägar: tillgång och attityder

Riket
Munkfors

Indikatorer

Cykelväglängd

IndikatorK.H.B3.J.2 Sammanlagd längd cykelväg per invånare (m/capita)
Delmål K.H.B3.J
Uppdaterad: 2022-05-08