Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång- och cykelvägar: tillgång och attityder

Riket

Indikatorer

Cykelväglängd

IndikatorK.H.B3.J.2 Sammanlagd längd cykelväg per invånare (m/capita)

Medborgarnöjdhet

IndikatorK.H.B3.J.1 Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning (betyg 1-10 t.o.m. år 2020, andel positiva därefter)
Delmål K.H.B3.J
Uppdaterad: 2024-04-05