Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resvanor vid pendling och tjänsteresor

Riket

Motsvarande uppgifter för de kommunanställdas pendlings- och tjänsteresor visas i indikator B3L_KV.

Liknande uppgifter för komminvånarnas alla resor visas i indikator B3A_KH.

Delmål K.H.B3.L
Uppdaterad: 2022-04-03